top of page

מהי אהבת אמת?

כל אדם מחפש אהבה, בכולנו קיים הרצון לאהוב ולהיות נאהבים. מחסור באהבה יכול להניע אותנו לפעולות הרסניות לנו ולסביבה. ישנם סוגים רבים של אהבה: אהבה בין אדם לחברו, אהבה בין בני זוג, אהבה בין אלוהים לאדם.

בפרק זה נדון בסוגיה ״מהי אהבת אמת?״. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשיחה עמוקה בנושא מורכב זה שבה נפתח את כתבי הקודש וננסה לחתור אחר האמת המתגלה משם.


댓글


W.png
bottom of page