top of page

מי אכל צהריים עם אברהם? | מי הוא המשיח? פרק 1

שם הפרק:

הקדמה | מי אכל צהריים עם אברהם?


הקדמה: אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?


תיאור פרק:

בפרק זה נכיר את סיפורו של אשר אינטרטר, שגדל במשפחה יהודית בארה״ב, ובזמן היותו סטודנט לפילוסופיה וספרות עתיקה באוניברסיטת הרווארד, חיפש משמעות וחקר את נושא יהדותו ומשיחיותו של ישוע מנצרת.

בפרק זה נכיר גם את סיפורה של בת-אל לאונרד, שגדלה בבית יהודי-משיחי, ובזמן התיכון כשהיתה כלת חידון התנ״ך של בתי הספר המלכתיים והגיעה לחידון התנ״ך העולמי, הייתה צריכה להתמודד עם שאלות עמוקות לגבי זהותה ואמונתה אותן היא פתרה באמצעות התנ״ך בלבד.


על סמך פרשת ״וירא״ שבספר בראשית פרק יח׳, אשר ובת-אל ידונו בשאלה, מי אכל צהרים עם אברהם?

האם היה זה אלוהים בכבודו ובעצמו? אולי היה זה מלאך? ואולי היה המשיח?

אשר אינטרטר ובת-אל לאונרד בתוכנית ״מי הוא המשיח?״ דנים בעניין דמות אחת המופיעה בקביעות לכל אורך הסיפור המקראי. לפעמים הדמות הזו מכונה מלאך ה׳, לעיתים אלוהים ובפעמים אחרות בתיאור ״בן-אדם״. מי הוא אותו האחד שמופיע כדמות הזו? מי הוא המשיח?

Comments


W.png
bottom of page