top of page

פרשת בא

המשך עשר המכות, מצרים המוכה משחררת את עם ישראל, והוא מצידו יוצא עם רכוש רב לכיוון הארץ המובטחת. מסופר בפרשה שאלוהים הוא זה שהכביד את לב פרעה, מה זה אומר לגבי חופש הבחירה של בני האדם? ומדוע אנו מצווים לספר לילדינו על מעלליו של אלוהים במצרים?Comments


W.png
bottom of page