top of page

פרשת וזאת הברכה

הפרשה האחרונה בסידרה! אנו מקווים כי סידרה זו אכן פתחה לכם הצופים צוהר לעולם היהודים-המשיחיים והובילה לקירוב לבבות ולהאדרת תורת האלוהים. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: וזאת הברכה (דברים לג,א-לד,יב)Comments


W.png
bottom of page