פרשת נח

בפרשה זו אנחנו מתוודעים אל דור המבול, עולם אכזרי במיוחד שבו כל אדם נוהג על פי התאוות שלו, והתוצאה היא שהארץ מלאה חמס ואלימות. אלוהים מצטער על שעשה את האדם בארץ, ובא המבול ומחה את העולם ההוא. התורה מספרת על העולם החדש שבנו נח ובני משפחתו.W.png