top of page

פרשת פינחס

קנאות וקיצוניות דתית מול אהבה טהורה ויראת שמיים.

פרשת פנחס (במדבר כה, 10 – ל, 1). המעלה הגבוהה ביותר היא האהבה. המעלה הנמוכה ביותר היא הדת. דת ללא אמונה, עלולה להוביל לקיצוניות מסוכנת. האמונה מובילה לגאולה ולעבודת האלוהים בשמחה. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: פנחס (במדבר כה, 10 – ל, 1)Comentarios


W.png
bottom of page