top of page

פרשת שופטים

צדק צדק תרדוף!

בהרצאה על פרשת השבוע ״שופטים״ ננסה לבאר את הטקס התנ״כי המעניין ולהבין מה ערכו: טקס עגלה ערופה. בטקס זה מסופר שכשיש מעשה רצח לא מפוענח ולשוטרים אין קצה חוט, מבצעים את הטקס ובו עורפים עגלה. כמו כן נדבר על משמעות השופטים ומערכת המשפט וההנהגה בארץ ההבטחה. בואו לשמוע פרשנות מנקודת מבט יהודית-משיחית על פרשת השבוע מאת יהודה בחנה, מבית קהילת רועה ישראל. מתוך הסידרה: מידי שבת בשבתו פרשת השבוע: שופטים (דברים טז,יח-כא,ט)Bình luận


W.png
bottom of page