top of page

פרשת שמות

בפרשה זו אנחנו מתחילים ספר חדש, ספר שמות. ספר שמות נפתח בהודעה על יעקב ובני ביתו שיורדים למצרים, בני ישראל במצרים מביאים צאצאים רבים ומצליחים במעשה ידהם, דבר המוביל את המקומיים לקנאה ולפעולה בהתאם.Comments


W.png
bottom of page