top of page

קריאה בספר הברית החדשה היא מסוכנת!

מאז שיוגב התחיל לקרוא בספר ״הברית החדשה״ המשפחה שלו מודאגת, הוא נשלח להסתכלות אצל ד״ר פרג שגם היא מביעה חשש למצבו.

האם יוגב בעצמו צריך להתחיל להיות חרד לגרולו?


W.png
bottom of page