top of page

תחיית המתים ביהדות המשיחית

ביהדות, נושא תחיית המתים מאז ומתמיד היה מעורר מחלוקת, זרמים שונים כגון הצדוקים והפרושים חשבו מחשבות שונות לגמרי בנושא. מה דעתם של היהודים-המשיחיים לגבי תחיית המתים?

יושבים על הכתובים | תוכנית אולפן בה שלושה חברים יהודים-משיחיים דנים על סוגיות שונות בתנ״ך ובברית החדשה.


W.png
bottom of page